Kategoriarkiv: Ukategorisert

Timekjøring

Det virker som om kjøreforholdene på Ålfjellvegen nå tilsier at vi kan oppheve sesongens timekjøring, så derfor gjør vi det med umiddelbar virkning. Skiltet på bommen fjerner vi ved første mulighet.

Vi oppfordrer til hensynsfull kjøring overfor både medtrafikanter og selve veibanen. Det vil ta lang tid før denne har tørket opp, og i mellomtiden kan det være lett å ødelegge både veien og bilen hvis man kommer for langt ut på sidene.

Aking i Ålfjellvegen

Ålfjellvegen er ikke en privat vei i den forstand at det kun er noen relativt få personer som har tilgang til den. Veien går derimot på grunn som offentligheten har tilgang til.

Aking på Ålfjellvegen må derfor gjøres på egen risiko. For å redusere riskoen for å kjøre på, eller bli påkjørt av, biler som kommer oppover må man ikke ake nedover når bilene kan kjøre oppover.

Timekjøring i Ålfjellvegen skal overholdes. Det er relativt lett å notere seg hvilke biler som ikke overholder dette, så hvis styret får mange rapporter om bilfører som bryter pålegget må vi sette i verk nødvendige tiltak.

Som vi har informert om tidligere så har løypelaget til Vasetløypene nå begynt å preparere Vasetfjellvegen. Styret oppfordrer derfor til å prøve den nye muligheten som løypelaget har gitt oss ved å bruke Vasetfjellvegen som akebakke.

Fiberutbygging

På vegne av Eidsiva Bredbånd videreformidles følgende:

Her er oppdatert informasjon vedrørende fiberutbygging til Ålfjellvegen.

Området er nå inndelt i fem nye delfelt for å kunne oppnå en raskere oppslutning og utbygging.

Vi vil sende ut en sms til alle som har bestilt innen dette feltet, innen kort tid.

Samtidig vil vi få oppfordre de som holder til i andre delfelt til å ta kontakt med oss, om de ønsker å bestille.

Vi vil oppdatere prosjektsiden www.eidsiva.no/vaset med kart for ny inndeling og oppslutning per felt.

Status per i dag, 19.02.2024

Delfelt 1: Besluttet utbygging!

Med vennlig hilsen​​​​

Anne Erdal Salgsansvarlig Fritidsmarked Eidsiva Bredbånd AS

Tlf: +47 95086450 E‑post: Anne.Erdal@eidsiva.no

Bidrag til Vasetløypene

Kjære Ålfjell Vel-medlem

På vegne av Vasetløypene formidles følgende:

Det er tid for å betale årsbidrag til løypelaget.

Vi er heldige som har så fine løypetilbud her på Vaset. Vasetløypene er avhengig av at de som bruker løypene betaler et årlig bidrag. 

Kommunen og næringslivet bidrar også med sitt, men det holder ikke for å holde driften i gang hele vinteren.

Vi legger med en giro fra løypelaget og håper du som går på ski vil være med og bidra. Løypelaget anbefaler et årsbidrag på 1500 kroner, men de er naturligvis glade for alle store og små bidrag. 

Ha en flott vinter!

Gjennom budsjettet bidrar Ålfjell Vel årlig med kr. 30.000,- til Vasetløypene. Det betyr at hver husstand bidrar med ca. kr. 300,- per år. Styret oppfordrer likevel samtlige hytteeiere, og spesielt de som benytter seg av løypenettet, å betale inn løypelagets anbefalte årsbidrag på kr. 1500,- slik at det flotte tilbudet kan opprettholdes. De aktive skiløperne har allerede oppdaget at vi har fått preparert løype ned til 8. sving. 

For å synliggjøre at vi i Ålfjell Vel bidrar økonomisk er det viktig at dere merker innbetalingen med «Medlem Ålfjell Vel».