Kategoriarkiv: Ukategorisert

Fiberutbygging

På vegne av Eidsiva Bredbånd videreformidles følgende:

Her er oppdatert informasjon vedrørende fiberutbygging til Ålfjellvegen.

Området er nå inndelt i fem nye delfelt for å kunne oppnå en raskere oppslutning og utbygging.

Vi vil sende ut en sms til alle som har bestilt innen dette feltet, innen kort tid.

Samtidig vil vi få oppfordre de som holder til i andre delfelt til å ta kontakt med oss, om de ønsker å bestille.

Vi vil oppdatere prosjektsiden www.eidsiva.no/vaset med kart for ny inndeling og oppslutning per felt.

Status per i dag, 19.02.2024

Delfelt 1: Besluttet utbygging!

Med vennlig hilsen​​​​

Anne Erdal Salgsansvarlig Fritidsmarked Eidsiva Bredbånd AS

Tlf: +47 95086450 E‑post: Anne.Erdal@eidsiva.no

Bidrag til Vasetløypene

Kjære Ålfjell Vel-medlem

På vegne av Vasetløypene formidles følgende:

Det er tid for å betale årsbidrag til løypelaget.

Vi er heldige som har så fine løypetilbud her på Vaset. Vasetløypene er avhengig av at de som bruker løypene betaler et årlig bidrag. 

Kommunen og næringslivet bidrar også med sitt, men det holder ikke for å holde driften i gang hele vinteren.

Vi legger med en giro fra løypelaget og håper du som går på ski vil være med og bidra. Løypelaget anbefaler et årsbidrag på 1500 kroner, men de er naturligvis glade for alle store og små bidrag. 

Ha en flott vinter!

Gjennom budsjettet bidrar Ålfjell Vel årlig med kr. 30.000,- til Vasetløypene. Det betyr at hver husstand bidrar med ca. kr. 300,- per år. Styret oppfordrer likevel samtlige hytteeiere, og spesielt de som benytter seg av løypenettet, å betale inn løypelagets anbefalte årsbidrag på kr. 1500,- slik at det flotte tilbudet kan opprettholdes. De aktive skiløperne har allerede oppdaget at vi har fått preparert løype ned til 8. sving. 

For å synliggjøre at vi i Ålfjell Vel bidrar økonomisk er det viktig at dere merker innbetalingen med «Medlem Ålfjell Vel».

Informasjon fra Vestre Slidre Hytteforening

På vegne av Vestre Slidre Hytteforening formidles følgende:

Ålfjell Vel er via Vestre Slidre Hytteforening med i Valdres Hytteforum. Valdres Hytteforum er representert i styret i Visit Valdres AS.

Denne undersøkelsen inngår i jobben Visit Valdres gjør med remerking av Valdres som bærekraftig reisemål. Valdres Hytteforum har også nytte av resultatene fra denne undersøkelsen. Valdres Hytteforum har også egne spørsmål i undersøkelsen.

Bruk denne linken:

https://response.questback.com/mimiras/fritidsboligvaldres

Angående pågående utbygging av fiber på Vaset og i vårt hyttefelt

Eidsiva Bredbånd har sammen med Valdres Energi Entreprenør AS prosjektert utbygging av bredbånd via fiber i flere hytteområder på Vaset, og har allerede startet utbyggingen der de har oppnådd tilstrekkelig oppslutning. I denne forbindelsen har Eidsiva Bredbånd hatt utfordringer med å kontakte alle hytteeierne i Ålfjell Vel på grunn av manglende kontaktinformasjon. (Ålfjell Vel har ikke anledning til å videreformidle medlemmenes kontaktinformasjon.)

For å forsvare utbyggingskostnadene i prosjektet er det satt en oppslutningsprosent på 50 %. Per 1. januar 2024 har 21 hytteeiere i Ålfjell Vel bestilt bredbånd via fiber hos Eidsiva Bredbånd. Utbygger mangler derfor ytterligere 33 bestillinger for å oppnå 50 %.

Status for Vaset-området er som følger:

  • Høyset Panorama: Besluttet utbygging
  • Vasetfjellvegen: Besluttet utbygging
  • Grindbutunet: Besluttet utbygging
  • Brakastøllie: Besluttet utbygging
  • Ålfjellvegen: 21 bestillinger. Mangler 33 bestillinger
  • Pålset: 8 bestillinger. Mangler 17 bestillinger
  • Brakastølen: 9 bestillinger. Mangler 2 bestillinger
  • Sandhaugvegen: 4 bestillinger. Mangler 3 bestillinger
  • Vasetgrenda: 4 bestillinger. Mangler 10 bestillinger

Fremføring av fiber inkludert hjemmesentral med trådløs ruter har engangskostnad på kr. 4990.-.

En fordel med bredbånd via fiber er at man alltid får den hastigheten som er bestilt. Ved 4G/5G (trådløst bredbånd) kan hastigheten endres, og den kan være ustabil i tider med stor belastning. Dette kan typisk skje i høytider.

Om dere i dag har bindingstid på f.eks. 4/5G bredbånd vil Eidsiva Bredbånd utsette oppstart slik at dere ikke blir dobbelfakturert. (Dette avtales individuelt.)

Bindingstiden er 12 måneder, og man kan deretter fritt si opp avtalen om man ikke er fornøyd og bytte til noe annet. Ved en senere anledning kan man selvfølgelig koble seg på fiberen igjen.

Dersom dere ønsker å bestille tar dere direkte kontakt med Eidsiva på telefon 612 00 612, eller sender dem en e-post på privat@eidsiva.net.

Ser HER for mer informasjon.

Prisene er listet opp på deres hjemmeside www.eidsiva.net/fritid.

Timekjøring

Pga. kjøreforhold er det nå innført timekjøring på Ålfjellvegen.

Regelen er som alltid; vi kjører TIL hytta når langeviseren på klokken går NEDOVER og FRA hytta når langeviseren går OPPOVER.

Kjør pent, overhold timekjøring og fartsgrense, samt ta hensyn til andre trafikanter, gående, skiløpere og akende.

Skiltet på bommen vil bli montert i løpet av helgen.

Timekjøring