Kategoriarkiv: Ukategorisert

Avlyst årsmøte lørdag 12. august 2023

Styret i Ålfjell Vel ble i dag enige om at vi utsetter helgens årsmøte med generalforsamling. Vi gjør dette etter en totalvurdering av de siste dagenes situasjon med mye nedbør og påfølgende flom. 

Styret foreslår å avholde ny generalforsamling lørdag 7. oktober kl. 10.30. Dere får endelig beskjed etter at lokale er booket.

Våre rapporter forteller oss heldigvis at Ålfjellvegen har holdt seg godt, og at den er farbar fra bunn til topp. Veien har nå blitt skrapt og det er blitt lagt på mer grus der dette har vært nødvendig. Styret har i tillegg bestilt utbedring av veien ved 8. sving hvor det har blitt noe skade på den.

Vi beklager den sene avlysning av årsmøtet, men ber om forståelse for valget som er blitt tatt.

PS! For de av dere som er medlem av Vannlaget gjelder det at også Vannlagets årsmøte har blitt avlyst. Nytt møte vil som vanlig bli avholdt i forkant av Ålfjell Vels årsmøte.

Generalforsamling 2023

Tid: Lørdag 12. august 2023 kl. 10:30
Sted: Låvin, Brennabu leirskole, Panoramavegen 1019, 2960 Røn

Dagsorden:
1. Åpning av generalforsamling
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med styreleder
5. Vasetfjellvegen som alternativ adkomstvei
6. Asfaltering av Knippesetvegen
7. Ålfjellvegen
8. Vann og avløp (VA)
9. 400V strømnett
10. Økonomi og likviditet
11. Godkjenning av årsberetning 2022/2023
12. Gjennomgang og godkjenning av resultatregnskap for 2022/2023
13. Forslag til vedtektsendring
14. Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2023/2024
15. Valg
16. Tid og sted for neste generalforsamling
17. Eventuelt

Mye snø på hyttetaket?

Sønnen til Snortheimsmoen påtar seg å måke hyttetaket ditt. Kontakt Snortheimsmoen på 91792750 for å gjøre en avtale. Det finnes sikkert flere i Vaset-området som utfører denne tjenesten, så dette er bare et forslag.

Timekjøring

Pga. kjøreforhold er det nå innført timekjøring på Ålfjellvegen.

Regelen er som alltid; vi kjører TIL hytta når langeviseren på klokken går NEDOVER og FRA hytta når langeviseren går OPPOVER.

Kjør pent, overhold timekjøring og fartsgrense, samt ta hensyn til andre trafikanter, gående, skigående og akende

Timekjøring