Automatbommen ved strømbrudd

I forbindelse med et strømbrudd i Vasetområdet for noen uker siden, var det flere av våre medlemmer som ikke kom seg helt frem til
hyttene sine pga. stengt bom. Etter langvarig kommunikasjon med Valdres Installasjon har vi nå fått beskjed direkte fra leverandøren om hva vi skal gjøre med bommen ved et eventuelt senere
strømbrudd: Ved strømbrudd skal bommen automatisk bli frikoblet og bomarmen skal da kunne løftes opp manuelt. Så enkelt!