Timekjøring

Styret i Ålfjell Vel har etter tilbakemeldinger og erfaringer nå bestemt at det gjeninnføres timekjøring for Ålfjellvegen. Ordningen vil inntil videre gjelde fra der «påkoblingsveien» tar av fra Vasetfjellvegen. Siden noen kjører oppover, mens andre kjører nedover når man kommer inn på Ålfjellvegen, vil regelen for timekjøring nå være følgende:

– Du skal kjøre TIL hytta når langeviseren går NEDOVER
– Du skal kjøre FRA hytta når langeviseren går OPPOVER

Regelen er altså i utgangspunktet akkurat slik som det er ved vanlig timekjøring når vi står og venter på å kunne få lov til å kjøre opp (=til hytta).

Av hensyn til grunneier av Vasetfjellvegen har vi ikke kunnet innføre timekjøring helt fra ca. 100 meter fra Vasetfjellvegens begynnelse. Hvis dere likevel ønsker å redusere muligheten for treffe på møtende trafikk, kan dere gjerne vente på timekjøringen en kort strekning etter at dere har svingt til venstre ved hyttene nederst i Vasetfjellvegen.

For å kunne jobbe effektivt kan vi ikke pålegge Bergheim Maskin å overholde timekjøringen. La arbeiderne komme frem, så går alt så mye smidigere!

Vi informerer igjen om at det er Rognås som har ansvaret for brøyting av Ålfjellvegen, mens det er Bergheim som har ansvar for Vasetfjellvegen. Snortheimsmoen skal strø, men husk også hytta ligger på fjellet, og at vi derfor ikke kan forvente samme forhold som hjemme.

Kjør pent og vis hensyn!