Timekjøring

Pga. kjøreforhold er det nå innført timekjøring på Ålfjellvegen. For de som eventuelt benytter seg av Vasetfjellvegen gjelder timekjøringen fra der vi forlater Vasetfjellvegen og begynner på tilførselsveien som ender i 9. sving på Ålfjellvegen. Skiltet på bommen vil bli montert i løpet av helgen.

Regelen er som alltid; vi kjører TIL hytta når langeviseren på klokken går NEDOVER og FRA hytta når langeviseren går OPPOVER.

Kjør pent, overhold timekjøring og fartsgrense, samt ta hensyn til andre trafikanter og gående!

Timekjøring