Aking i Ålfjellvegen

Ålfjellvegen er ikke en privat vei i den forstand at det kun er noen relativt få personer som har tilgang til den. Veien går derimot på grunn som offentligheten har tilgang til.

Aking på Ålfjellvegen må derfor gjøres på egen risiko. For å redusere riskoen for å kjøre på, eller bli påkjørt av, biler som kommer oppover må man ikke ake nedover når bilene kan kjøre oppover.

Timekjøring i Ålfjellvegen skal overholdes. Det er relativt lett å notere seg hvilke biler som ikke overholder dette, så hvis styret får mange rapporter om bilfører som bryter pålegget må vi sette i verk nødvendige tiltak.

Som vi har informert om tidligere så har løypelaget til Vasetløypene nå begynt å preparere Vasetfjellvegen. Styret oppfordrer derfor til å prøve den nye muligheten som løypelaget har gitt oss ved å bruke Vasetfjellvegen som akebakke.