Dugnad med sti- og løypelaget

Sti- og løypelaget har fått tillatelse av grunneier Færden Wangensten til å rydde gjengrodd vegetasjon langs to stier. Her vil det nok være nødvendig med en større dugnad som vil bli arrangert til våren, men for å komme i gang, vil det bli gjennomført en liten dugnad lørdag 7. november. Vi vil i første omgang konsentrere oss om stien som går fra 10. sving og opp til nordsiden av eksisterende bassenghus. Stien kan vise seg å være nyttig også på ski til vinteren nå som VA-prosjektet kommer inn på der eksisterende oppkjørte skiløype starter/ender.

Praktisk info:

  • Tid: Lørdag 7. november kl. 10
  • Oppmøte: 10. sving / Ålfjellvegen 222
  • Meld gjerne ifra til sti- og løypelaget om du har mulighet til å delta eller har synspunkter og ideer