Bredbånd via fiber

Styret har vært i kontakt med Valdres Entreprenør som på vegne av Eidsiva Bredbånd er ansvarlig for fiberutbyggingen på Vaset. Valdres Entreprenør jobber med utbygning i «sentrum» av Vaset og feltet til Are Berg (Vasetfjell). De vil så bygge ut oppover mot Brennabu, og deretter ta felt for felt på Vaset. 

Styret er blitt oppfordret til å «lodde stemningen» blant medlemmene for å se hvor mange som er interessert. Pris kan ennå ikke estimeres da dette kommer an på antall abonnenter og eventuell graving. 

Styret har forstått det slik at det er klargjort for fiber hos de som oppgraderer til 400V strømnett, men for de andre så må fiberen graves inn til den enkelte hytte. 
Dette er selvfølgelig ingen bestilling, kun en sondering for å finne ut om utbygger i det hele tatt skal legge tid på å kalkulere en eventuell utbygging.

Resultatet av spørreundersøkelsen er som følger: