Tidspunkt for VA

Vi har i dag via flere kanaler fått bekreftet at Vestre Slidre kommune er i rute når det gjelder VA-utbyggingen! Målet er at anlegget er i drift første halvdel av uke 50, dvs. uken som begynner med mandag 13. desember.

(Ja, vi vet at utbyggingen er kraftig forsinket, men utsagnet over om at de er i rute er basert på Vestre Slidre kommunes hittil siste tidsplan for ferdigstillelse av VA-anlegget)