Timekjøring

Det virker som om kjøreforholdene på Ålfjellvegen nå tilsier at vi kan oppheve sesongens timekjøring, så derfor gjør vi det med umiddelbar virkning. Skiltet på bommen fjerner vi ved første mulighet.

Vi oppfordrer til hensynsfull kjøring overfor både medtrafikanter og selve veibanen. Det vil ta lang tid før denne har tørket opp, og i mellomtiden kan det være lett å ødelegge både veien og bilen hvis man kommer for langt ut på sidene.