Timekjøring

Timekjøring er opphevet for sesongen.

Hvis kjøreforholdene dramatisk endrer seg ber vi dere likevel om å respektere tidene for oppover- og nedoverkjøring, og ikke minst vise hensyn overfor andre bilister og myke trafikanter.

God påske!