Påminnelse timekjøring

Det rapporteres om kjøring både med og mot timekjøringen. 


Vi minner derfor om at det er følgende som gjelder på Ålfjellvegen fra og med tilførselsveien fra Vasetfjellvegen.