Strandryddeuka

På oppfordring informeres det om følgende:

Strandryddeuka i Valdres foregår i tidsrommet 14. – 20. september med selve høydepunktet Strandryddedagen lørdag 19. september. På grunn av Covid-19 har Strandryddeuka, som normalt går i mai, blitt utsatt til i september. Tidligere år har vårt fokus i mai vært i lavlandet i Valdres grunnet fremdeles mye snø i fjellet. I år blir det som nevnt i september slik at snøen ikke lenger er et hinder for også å rydde herreløst søppel i fjellet. I Valdres ligger jo mange hytteområder relativt høyt til fjells. Vi vil derfor oppfordre hytteeier og hytteforeninger/vel i Valdres til også å være med på den store dugnaden under Strandryddeuka. Forut for Strandryddeuka vil det bli plassert ut ryddepakker på servicetorget i alle Valdres-kommunene slik at det er mulig å hente ut søppelposer, hansker og vester for dem som ønsker å være med på ryddedugnaden. Under selve Strandryddeuka blir det plassert ut ekstra containere på følgende steder i Valdres som er merket med vår logo Aksjon AQUA – reine vatn i Valdres:

Vang, p-plass Coop Fjellvang
Vestre Slidre, p-plass vest av kommunehuset
Øystre Slidre, ved kommunehuset
Nord-Aurdal, p-plass vest av Shell på Fagernes og bak Amfi Valdres på Leira
Etnedal, p-plass ved YX Bruflat
Sør-Aurdal, p-plass/ bussholdeplass ved ungdomsskolen

Litt om bakgrunnen for prosjektet:

Aksjon Aqua – Reine Vatn i Valdres er et samarbeid mellom Valdres friluftsråd, Naturvernforbundet i Valdres, Valdres Kommunale Renovasjon og Valdres Natur- og Kulturpark.
Vårt fokus er holdningsendring og handling. Vi tilrettelegger og motiverer for frivillig innsats under Strandryddeuka, samt setter inn egnet personell og utstyr for mer krevende ryddeaksjoner. I 2019 ryddet vi, sammen med frivillige, lag og foreninger, over 12 tonn søppel fra vassdraga i Valdres. I 2020 er vi nå i gang, etter en vår med korona-restriksjoner og setter fokus på Strandryddeuka 14.-20. september, samt etterspør tips fra publikum om ekstra forsøplede områder vi kan rydde opp i. Ta kontakt med friluftsradet@valdres.no om du vet om herreløst avfall som bør ryddes opp i. Aksjon Aqua – Reine Vatn i Valdres har mottatt midler fra Miljødirektoratets «Tilskudd til tiltak mot maritim forsøpling» og samarbeider tett med Hold Norge Rent.
Forsøplet område kan også legges inn i ryddeportalen på https://ryddenorge.no/Med vennlig hilsen

Torkjell Haugen
Prosjektkoordinator
Valdres friluftsråd
Tlf: 481 39 722
————————————–
Valdres Natur- og Kulturpark
Skrautvålsvegen 77
2900 Fagernes