Viktig informasjon

Bom – Ålfjellvegen

Ny kode legges inn tirsdag 8. november 2016

Ny brøyteavtale

Brøyting av Ålfjellvegen samt stikkveier/parkeringsplasser utføres nå av Ulrik Rognås. Brøyteavtalen gjelder også private stikkveier og parkeringsplasser og inngår i årsavgiften til
Ålfjell Vel. Brøyting skjer etter behov – virkedager og
helligdager i vintersesongen.

Private stikkveier og parkeringsplasser skal holdes fri for
tilgrensende kvister og busker som ved sterkt snøfall kan bøyes ned over veien og skape problemer for brøytemaskinen.

Strøing utføres av Brødrene Snortheimsmoen. Ved meget glatt
veibane og i nødstilfelle kan velmedlemmer kontakte Egil
Snortheimsmoen direkte på tlf. 91 79 27 50.

Timekjøring

Vintersesongen er innledet. Da må den såkalte timekjøringen
respekteres. Vi kjører opp på hel time (f.eks. kl. 12.00) og ned på halv time (f.eks. kl. 17.30). Når man venter på oppkjøring ved bommen, drøy gjerne et par minutter – det hender at noen er litt sent ute på turen nedover!

Skilt om timekjøringen står til venstre for bommen. Dessuten står det nå et påminnelsesskilt på bommen – vintersesongen er innledet!

Det er viktig at timekjøringen overholdes. Barn aker på
nedkjøringstiden!

Fartsgrense

Vi minner også om fartsgrensen – 30 km/t. Skilt er plassert langt nede og i øverste del av Ålfjellvegen. Vennligst overhold fartsgrensen!

Ålfjell Vel, styret, 28. oktober 2016