Private vannledninger

I forbindelse med at Bergheim Maskin har påbegynt arbeidet med VA i feltet vårt, har det dukket opp en utfordring. Kommunen har lovet at nåværende private vannledninger i størst mulig grad ikke skal påvirkes i forbindelse med VA-utbyggingen. Tiden vanntilførselen er brutt, skal være kortest mulig mens arbeidet i det aktuelle området pågår. Det er kommunens ansvar at det er vann i rørene igjen inntil det offentlige VA-anlegget er i drift. 

De private vannledningene som kommunen er kjent med, og som er godkjente, er Ålfjell Vannlags anlegg som forsyner 34 hytter med vann. 

Utfordringen nå er at enkelte har lagt inn vann fra private brønner. Disse har kommunen ingen oversikt over. For at Bergheim skal kunne ta hensyn til de private vannledningene i forbindelse med gravearbeidet, MÅ hytteeiere med privat vannledning snarest ta kontakt med prosjektleder Magne Presthegge i Vestre Slidre kommune! Dette gjelder også vannledninger som eventuelt ikke lenger i bruk slik at Bergheim ikke bruker unødvendige ressurser. 

Ingen kan forvente å ha vann fra en vannledning som ikke er påvist!

Magne Presthegge kontaktes på enten magne.presthegge@vestre-slidre.kommune.no, 61 34 50 73 eller 480 22 778.

Husk å ha ditt nummer til Ålfjellvegen tilgjengelig når du kontakter Presthegge!