Fiberutbygging

På vegne av Eidsiva Bredbånd videreformidles følgende:

Her er oppdatert informasjon vedrørende fiberutbygging til Ålfjellvegen.

Området er nå inndelt i fem nye delfelt for å kunne oppnå en raskere oppslutning og utbygging.

Vi vil sende ut en sms til alle som har bestilt innen dette feltet, innen kort tid.

Samtidig vil vi få oppfordre de som holder til i andre delfelt til å ta kontakt med oss, om de ønsker å bestille.

Vi vil oppdatere prosjektsiden www.eidsiva.no/vaset med kart for ny inndeling og oppslutning per felt.

Status per i dag, 19.02.2024

Delfelt 1: Besluttet utbygging!

Med vennlig hilsen​​​​

Anne Erdal Salgsansvarlig Fritidsmarked Eidsiva Bredbånd AS

Tlf: +47 95086450 E‑post: Anne.Erdal@eidsiva.no