Timekjøring

Timekjøring har nå blitt innført pga. utfordrende kjøreforhold med blanding av stort snøfall og isete veier. Vi kjører som vanlig opp når storeviseren går ned, og ned når storeviseren går opp.
Vennligst respekter dette!