Utbedring av Ålfjellvegen

Som de fleste trolig har merket, så er Ålfjellvegen i varierende forfatning. Bergheim har fått oppdraget med å utbedre veien. Han skal skrape og gruse der det er nødvendig på hele Ålfjellveien. Arbeidet startet onsdag ettermiddag. 

Bergheim planlegger å stenge tilførselsveien mellom Vasetfjellvegen og Ålfjellvegen når skraping og grusing er ferdig. 

I denne omgang setter han ikke opp autovern der det er planlagt. Dette fordi underleverandør ikke har kapasitet. I stedet setter han opp store kantstein med prioritet på de skarpeste svingene. 

Pga. en planlagt senere utbedring av grøften mellom 1. og 2. sving, vil dette strekket av veien først bli utbedret etter at grøften er ferdigstilt.

Rognås skal sette ut brøytepinner etter at Bergheim har jobbet med veien. Styret oppfordrer derfor alle hytteeiere om å sette opp sine brøytepinner som markerer egne stikkveier. Husk at det er disse brøytepinnene Rognås forholder seg til når alle veiene skal brøytes!