Tid for VA

Magne Presthegge i Vestre Slidre kommune har informert oss om at de regner med at Bergheim Maskin vil bli ferdig, inklusive graving/fylling, i løpet av neste uke. Deretter skal representanter fra leverandør av høydebasseng/trykkpumper koble til og sette anlegget i drift osv. Presthegge regner med at dette tar en uke, men det kan fort gå noen dager fra Bergheim er ferdig til leverandørene er på plass. Det beste vi kan håpe på er at anlegget er i drift ca. 15. november. (Mer realistisk er innen 1. desember!)

Inntil 400V strømforsyning er ført til høydebassenget på toppen har Vestre Slidre kommune basert seg på å bruke mobile enheter for strømforsyning. Dette har vært plan A fra dag én. På et tidspunkt så det ut som om Valdres Energi ville få på plass kabel i tide, men slik ble det ikke.