Husk timekjøring!

Timekjøring

Snøen er kommet til Vaset, og det er innført timekjøring på Ålfjellvegen.

Styret ber om at alle overholder dette med tanke på sikkerhet og trivsel for alle som ferdes på veien.

Vi minner om at fartsgrensen er 30 km/t, og at den må respekteres.

Vennlig hilsen
Ålfjell Vel
Styret