Ny kode for bommen på Ålfjellvegen

Etter en lengre periode med den samme koden ved manuell inntasting for åpning av bommen på Ålfjellvegen, har vi i dag fått ny kode.
Åpning av bommen ved hjelp av å ringe fra mobiltelefon fungerer som tidligere.
Styret forventer at medlemmene i størst mulig grad holder koden «hemmelig». Å måtte ha et hyppig kodebytte betyr økte kostnader (vi kan p.t. ikke selv utføre kodebytte) og økt irritasjon for de som ikke har fått med seg at koden er byttet.