Bidrag til Vasetløypene

Kjære Ålfjell Vel-medlem

På vegne av Vasetløypene formidles følgende:

Det er tid for å betale årsbidrag til løypelaget.

Vi er heldige som har så fine løypetilbud her på Vaset. Vasetløypene er avhengig av at de som bruker løypene betaler et årlig bidrag. 

Kommunen og næringslivet bidrar også med sitt, men det holder ikke for å holde driften i gang hele vinteren.

Vi legger med en giro fra løypelaget og håper du som går på ski vil være med og bidra. Løypelaget anbefaler et årsbidrag på 1500 kroner, men de er naturligvis glade for alle store og små bidrag. 

Ha en flott vinter!

Gjennom budsjettet bidrar Ålfjell Vel årlig med kr. 30.000,- til Vasetløypene. Det betyr at hver husstand bidrar med ca. kr. 300,- per år. Styret oppfordrer likevel samtlige hytteeiere, og spesielt de som benytter seg av løypenettet, å betale inn løypelagets anbefalte årsbidrag på kr. 1500,- slik at det flotte tilbudet kan opprettholdes. De aktive skiløperne har allerede oppdaget at vi har fått preparert løype ned til 8. sving. 

For å synliggjøre at vi i Ålfjell Vel bidrar økonomisk er det viktig at dere merker innbetalingen med «Medlem Ålfjell Vel».