Ny skiløype

Sti- og løypelaget kan meddele at grunneier Wangensten har gitt tillatelse til at vi prøver ut en ny skiløype på hans område. Vi har fått Vasetløypene til å prøve å kjøre den opp, og de foretok den første oppkjøringen denne uken.

Den nye trasèen går fra der skiløypa ender i dag ved vannlagets gamle pumpehus, og ned til sving 10 hvor vi tidligere har arrangert dugnad. Vi vil gjøre noen forbedringer med fjerning av gjenstående vegetasjon lørdag 19. februar.

Vi håper løypa kan være til glede for mange. Vi vil takke alle som har bidratt med dugnadsarbeid og setter stor pris på alle kommende tilbakemeldinger. Det vil være nyttig i vurderingen om denne løypa er noe vi skal jobbe for å opprettholde eller justere. Deler av løypa vil naturligvis kunne bli endret på sikt ved evt. bygging av hytter i området.

Målet til Sti- og løypelaget er å lette tilgangen til skiløypene for flest mulig.

Med ønske om en fin vinterferie for de som har mulighet til det

Roar Fjeld, 91746900, roarwfjeld@gmail.com

Hans Petter Aksnes, 95816247, hans.petter.aksnes@gmail.com

Terje Wolleng, 91621562, te-wo@online.no

Fra Gomobu