Presisering av timekjøring Ålfjellvegen

Da vi i begynnelsen av året bestemte oss for å gjeninnføre timekjøring for Ålfjellvegen, skrev jeg at timekjøringen skulle gjelde fra begynnelsen av Vasetfjellvegen. Ved senere påminnelse om timekjøring skrev jeg at timekjøringen skulle gjelde fra der tilførselsveien mellom Vasetfjellvegen og Ålfjellvegen begynner.

Dessverre ble ikke endring av gjeldende strekning for timekjøring ettertrykkelig understreket den gangen, men det gjøres hermed:

Timekjøringen gjelder fra og med tilførselsveien og hele Ålfjellvegen.

Timekjøringen gjelder selvfølgelig også for de som benytter benytter nederste del av Ålfjellvegen gjennom å passere bommen.

Årsaken til endring er at Bergheim Maskin ikke kan eller skal pålegges å følge timekjøringen, og fordi Vasetfjellvegen nå skal holde så god standard med hensyn til bredde og nødvendig strøing at det ikke skal by på for store utfordringer med å passere hverandre så lenge møtende biler utviser nødvendig hensyn.