Angående pågående utbygging av fiber på Vaset og i vårt hyttefelt

Eidsiva Bredbånd har sammen med Valdres Energi Entreprenør AS prosjektert utbygging av bredbånd via fiber i flere hytteområder på Vaset, og har allerede startet utbyggingen der de har oppnådd tilstrekkelig oppslutning. I denne forbindelsen har Eidsiva Bredbånd hatt utfordringer med å kontakte alle hytteeierne i Ålfjell Vel på grunn av manglende kontaktinformasjon. (Ålfjell Vel har ikke anledning til å videreformidle medlemmenes kontaktinformasjon.)

For å forsvare utbyggingskostnadene i prosjektet er det satt en oppslutningsprosent på 50 %. Per 1. januar 2024 har 21 hytteeiere i Ålfjell Vel bestilt bredbånd via fiber hos Eidsiva Bredbånd. Utbygger mangler derfor ytterligere 33 bestillinger for å oppnå 50 %.

Status for Vaset-området er som følger:

  • Høyset Panorama: Besluttet utbygging
  • Vasetfjellvegen: Besluttet utbygging
  • Grindbutunet: Besluttet utbygging
  • Brakastøllie: Besluttet utbygging
  • Ålfjellvegen: 21 bestillinger. Mangler 33 bestillinger
  • Pålset: 8 bestillinger. Mangler 17 bestillinger
  • Brakastølen: 9 bestillinger. Mangler 2 bestillinger
  • Sandhaugvegen: 4 bestillinger. Mangler 3 bestillinger
  • Vasetgrenda: 4 bestillinger. Mangler 10 bestillinger

Fremføring av fiber inkludert hjemmesentral med trådløs ruter har engangskostnad på kr. 4990.-.

En fordel med bredbånd via fiber er at man alltid får den hastigheten som er bestilt. Ved 4G/5G (trådløst bredbånd) kan hastigheten endres, og den kan være ustabil i tider med stor belastning. Dette kan typisk skje i høytider.

Om dere i dag har bindingstid på f.eks. 4/5G bredbånd vil Eidsiva Bredbånd utsette oppstart slik at dere ikke blir dobbelfakturert. (Dette avtales individuelt.)

Bindingstiden er 12 måneder, og man kan deretter fritt si opp avtalen om man ikke er fornøyd og bytte til noe annet. Ved en senere anledning kan man selvfølgelig koble seg på fiberen igjen.

Dersom dere ønsker å bestille tar dere direkte kontakt med Eidsiva på telefon 612 00 612, eller sender dem en e-post på privat@eidsiva.net.

Ser HER for mer informasjon.

Prisene er listet opp på deres hjemmeside www.eidsiva.net/fritid.