Informasjon

Bommen
Til tross for at det ble skiftet SIM-kort i juli 2020 og at Valdres Installasjon hadde en grundig service/inspeksjon av bommen i desember, har bommen ikke latt seg åpne ved hjelp av mobiltelefon i lengre perioder i vinter og våres. Vi valgte derfor å skifte SIM-kort igjen. Dette ble  installert for noen uker siden. Bommen har heldigvis fungert normalt etter dette, og vi håper det forsetter slik!

Vann og avløp
Etter vår oppdatering i april, må vi dessverre konstatere at det er blitt ytterligere forsinkelser. Det er produksjonen av pumpehus for 7. sving og høydebasseng som er problemet. Glassfiberprodusenten har store problemer med råstoff og mangel på personell (korona-karantene og utenlandsk arbeidskraft i produksjonen). 
Pumpehus og høydebasseng, inklusive tekniske installasjoner, skulle opprinnelig vært levert i oktober/november 2020. Leverandøren håper nå, hvis man unngår ytterligere forsinkelser, å kunne levere i løpet av juli. Det forventes 3-4 uker for installasjon og testing av anlegget. Vi kan håpe på at anlegget er klart mot slutten av august, men det kan fort bli september før vi har kommunalt vann i krana.

Framføring nytt strømnett 400V til Ålfjell 
Alle hytteiere har nå fått tilbud om å slutte seg til det nye stømnettet som Valdres Energi skal legge opp til Ålfjell i forbindelse med driften av VA-anlegget. Totalt har rundt 39 hytteeiere takket ja så langt, men som Valdres Energi sier – det er plass til flere! 

Tilbud om strøm er gitt til hele området og alt er klart fra Valders Energi sin side (ferdig planlagt og materiell på plass) opp til og med nettstasjonen ved pumpestasjonen. Videre oppover er tillatelser nå på plass, men her gjenstår noe prosjektering. Det er uansett en stund til arbeidet vil komme opp dit, så dette skal være på plass i tide. Styret i Vellet har p.t. ikke fått en konkret dato for når Valdres Energi starter på prosjektet, men de håper det er «snart». 

Valdres Energi jobber nå med å fullføre rørplanen for øvre del. Kontrakten med entreprenøren er utarbeidet. Underlaget er helt ferdig på nedre del av prosjektet, men det står igjen litt arbeid for øvre delen. Dette vil være klart innen kort tid (skrevet den 8. juni). 

Til informasjon så har Olav Warberg gått av med pensjon. Det har derfor blitt brukt en del tid og ressurser internt hos Valdres Energi til å overføre prosjekter til ny prosjektingeniør. For prosjektet på Ålfjell betyr dette at det er Espen Sørlie som tar over stafettpinnen fra Olav. Vi håper på et godt samarbeid med Espen og ønsker han velkommen til prosjektet. Kontaktinformasjon til Espen ligger vedlagt. 

Prosjektingeniør Espen Sørlie
Epost: espen.sorlie@valdresenerginett.no
Tlf: 992 87 112