Dronefotografering

I forbindelse med den pågående VA-utbyggingen i lia vår, hadde det vært interessant å få sett hyttefeltet fra oven.

Er det noen av våre medlemmer som både har drone og som har lyst og anledning til å filme hyttefeltet før anleggsmaskinene endrer topografien?

En eventuell film skal publiseres på hjemmesiden og Facebook-siden.

Kontakt sekretær Bjørn Einar Dahl på be@tannlegedahl.no hvis du kan bidra med en film for historien!