Ålfjellvegen – Vasetfjellvegen

Vi presiserer at det er Ålfjellvegen som den primære tilførselsveien til våre eiendommer på Ålfjell. Vasetfjellvegen er avlastningsvei som skal benyttes når Ålfjellvegen er stengt pga. graving i forbindelse med VA-utbyggingen. 

Pga. divergerende beskjeder har vi ved en tidligere anledning gitt beskjed om at Ålfjellvegen var stengt, men det viste seg at dette ikke medførte riktighet. Inntil videre er det altså Ålfjellvegen som skal benyttes. Vi har fått beskjed om at det ikke vil bli ytterligere graving/sprenging før etter nyttår. 

Brøyting av Vasetfjellvegen vil ikke bli prioritert før Ålfjellvegen må stenges. Bergheim Maskin har lovet å gi oss beskjed om når veien må stenges, så skal vi videreformidle dette til dere både per e-post og på vår Facebook-side.

Det er fortsatt Ulrik Rognås som har ansvaret for brøyting av Ålfjellvegen, mens det er Bergheim Maskin som har ansvar for å brøyte Vasetfjellvegen.

TIMEKJØRING er gjeldende på Ålfjellvegen!