Oppdatert informasjon vedrørende grensemerker

Følgende informasjon videreformidles fra Vestre Slidre kommune:

Oppdatert info vedr. grensemerker

Vi er nå ferdige med å sette opp igjen grensemerker til eiendommer med adresse Ålfjellvegen. Noen få grensepunkt som var plassert veldig nær vei eller avkjøring til hytte, er ikke satt ut igjen da disse nå er havnet inne på kjøreareal pga. utviding og eller tilpassing av dette. Her har vi sprayet et merke på grusen, ca. som vedlagt bilde. Andre merker står veldig nær vei som brøytes. Selv om de er merket med trestikk i tillegg, så bør disse også markeres med brøytestikk, for å minimere sjansen for at de blir borte/ødelagt på nytt.

Grensemerker som av ulike grunner blir fjernet etter denne runden, blir kun satt opp igjen mot betaling.

Vennlig hilsen Magne Presthegge, Vestre Slidre kommune