Timekjøring

Pga. kjøreforhold er det nå innført timekjøring på Ålfjellvegen.

Regelen er som alltid; vi kjører TIL hytta når langeviseren på klokken går NEDOVER og FRA hytta når langeviseren går OPPOVER.

Kjør pent, overhold timekjøring og fartsgrense, samt ta hensyn til andre trafikanter, gående, skiløpere og akende.

Skiltet på bommen vil bli montert i løpet av helgen.

Timekjøring