Vannprøve

Informasjon fra Vestre Slidre kommune videreformidles hermed:

Ref. melding som gikk ut til vel-medlemmene fredag kveld.

VSK har i ettermiddag fått foreløpig svar på vannprøven som ble tatt i pumpestasjonen i sving 7 i går (mandag 20.12). Det er analyse for E.coli og koliforme bakterier som er ferdig analysert, og resultatet viser ingen spor av disse. Vannet i Ålfjell innenfor trinn 2 er dermed godkjent som drikkevann. Komplett prøveresultat foreligger ikke før på torsdag, men det er svaret på bakterieprøvene som vi har fått i dag som er de viktigste.
 
Håvard Svingen
Avd. leiar VA