VA – informasjon fra Vestre Slidre kommune

Tekniske anlegg (pumpestasjoner, høgdebasseng) er nå testa, og ser ut til å fungere som dei skal. Før kommunen (v/ drift vatn og avløp) kan gi klarsignal til at vatnet blir brukt til drikkevatn, så må vi ha analysert minimum 1 vannprøve fra nettet etter at anlegget er desinfisert (med klor) og etterspylt med reint vatn. ValdresLab, som vanligvis står for analysering av prøver, er stengt resten av året. Det betyr at vi må til Gjøvik for å få utført slik analyse i dagene før jul. Det blir tatt vannprøve fra nettet på mandag morgen, som blir transportert til laboratoriet på Gjøvik. Svar på denne prøva får vi ikkje før på tirsdag. Nettet vil stå med trykk og tilkobling kan skje fra og med lørdag utpå dagen, MEN vatn som eventuelt skal brukes til drikke eller matlaging, må kokes, inntil kommunen har godkjent prøveresultat. Når hytte er tilkobla, så anbefaler vi at blir tappa ut ei god mengde vatn (kald side på kran), før varmtvannsbereder blir fylt opp, og at det evt. blir tappa vatn til  bruk. Dette primært for å fjerne klorrester som kan stå i privat ledning. Avløpet kan kobles til og bli tatt i bruk uten forbehold.

Håvard Svingen

Avd. leiar VA