Oppdatering adgangskontroll

I forbindelse med oppdatering av listen for adgangskontroll
(bommen) til Ålfjellvegen er det sendt ut en e-post til alle vel-
medlemmene. Sekretæren håper at alle raskest mulig tar seg tid til å fylle ut informasjonen vi ønsker å innhente slik at vi slipper å purre!