Pristilbud fra Bergheim Maskin for private stikkledninger på Ålfjell

Vi har endelig klart å kartlegge alle trasserer og innhente priser som er nødvendig for å kunne gi et pristilbud på å anlegge private stikkledninger. På grunn av feltets topografi har det krevd en del jobb for å komme frem til en pris som er akseptabel for alle parter.

Vi er nå godt i gang med graving for hovdedledning, og håper å få med så mange som mulig fra begynnelsen av slik at vi slipper en ekstra omgang med stikkledningene og kan utføre denne jobben så skånsomt som mulig i terrenget. Det er til nå 68 stk. som har meldt sin interesse, og noen av disse har allerede bestilt.

Under forutsetning at minimum 65 stk. ønsker våre tjenester, kan vi tilby en pris på kr. xxxx,- per meter for komplett grøft inklusive rør og varmekabel. Ved behov for endebryter leveres denne kostnadsfritt. For de som trenger pumpestasjoner vil disse leveres for kr. xxxx,- inklusive alarmpakke. Elektrikerutgifter (installering/montering) tilkommer. Alle priser er inklusive merverdiavgift.
 
De som ønsker å bestille gjør dette ved å sende navn, hjemadresse samt hytteadresse til undertegnede. Jeg kan da fylle ut nødvendige søknader og godkjenninger for at eiendommen skal kunne koble seg på Vestre Slidre kommunes sanitærabonnement. Bestilling sendes altså på e-post til ns@bergheim-maskin.no.

Noen spørsmål som allerede har dukket opp er:

 • Er det mulig å få ekstra fyllmasse?
  • Ja, dette kan ordnes så lenge vi har overskuddsmasse tilgjengelig
 • Kan eksisterende rør benyttes?
  • Ja, disse kan benyttes hvis de er av samme/godkjent dimensjon
 • Kan vi få ekstra intern grøft, for eksempel mellom to hytter på samme tun?
  • Selvfølgelig ordner vi dette!
 • Hvilken strekning (privat stikkledning) er det vi egentlig betaler for?
  • Anleggsbidraget til Vestre Slidre kommune dekker kostnaden for hovedledningen samt fra hovedledningen til tomtegrensen, mens hytteeier selv må bekoste den private stikkledningen fra tomegrensen til hyttemur
 • Kan dere påta dere ekstra graving for påbygg og utbedring av vei?
  • Ja, vi påtar oss alle typer graving. Dette avtales direkte med oss
 • Blir rabatt tilskrevet vellet?
  • Nei, Ålfjell Vel har ingen interesser i de private stikkledningene
 • Har det noen betydning for kostnaden om tomten er bygslet?
  • Nei
 • Er prisen konkurransedyktig?
  • Ja, det vil jeg kunne påstå, terrenget tatt i betraktning. Hvis antall påmeldte blir over 80 kan vi redusere prisen noe for alle

Jeg håper dette er av interesse. Ved spørsmål kontakt Nils Steinar på 91720180 eller Andris på 94039383.
 

Vennlig hilsen

Nils Steinar Bergheim

Ålfjell, 8. januar 2020