Oppdatering VA-saken

I forbindelse med fremføring av vann og avløp (VA) vil entreprenør Kroon Maskin måtte holde Ålfjellvegen stengt i tidsrommet

onsdag 24. april klokken 07.00
til fredag 10. mai klokken 14.00.

Det skal dog være mulig å benytte veien fra fredag ettermiddag til søndag kveld i de to berørte helgene.