Ansvar for vindfelte trær

Etter stormen for et par uker siden har styret fått spørsmål fra festere om grunneiers ansvar for vindfelte trær.

Vi videreformidlet spørsmålet til Norges Hytteforbund og fikk et svar som vi har tolket på denne måten; 

  • Grunneier har IKKE ansvar for vindfelte trær
  • Eventuelle skader på hytter osv. skal dekkes av festers forsikring
  • Vindfelte trær som sto på hyttetunet (her regnet som de nærmeste 500 kvm) kan fester fritt gjøre hva vedkommende vil med
  • Det kan ikk kreves at grunneier selv fjerner vindfelte trær, men det kan være greit å spørre om grunneier ønsker trevirket dersom fester tar ansvar og fjerner trærne

Styret har også spurt grunneier ved Are Berg om deres ansvar for både stående og vindfelte trær, men ennå ikke fått tilbakemelding.

Det kan være ulik ordlyd i festekontraktene deres, så dere har alle et ansvar for å lese og følge den!

Ytterligere spørsmål må stilles personer med juridisk kompetanse.