Avlyst årsmøte lørdag 12. august 2023

Styret i Ålfjell Vel ble i dag enige om at vi utsetter helgens årsmøte med generalforsamling. Vi gjør dette etter en totalvurdering av de siste dagenes situasjon med mye nedbør og påfølgende flom. 

Styret foreslår å avholde ny generalforsamling lørdag 7. oktober kl. 10.30. Dere får endelig beskjed etter at lokale er booket.

Våre rapporter forteller oss heldigvis at Ålfjellvegen har holdt seg godt, og at den er farbar fra bunn til topp. Veien har nå blitt skrapt og det er blitt lagt på mer grus der dette har vært nødvendig. Styret har i tillegg bestilt utbedring av veien ved 8. sving hvor det har blitt noe skade på den.

Vi beklager den sene avlysning av årsmøtet, men ber om forståelse for valget som er blitt tatt.

PS! For de av dere som er medlem av Vannlaget gjelder det at også Vannlagets årsmøte har blitt avlyst. Nytt møte vil som vanlig bli avholdt i forkant av Ålfjell Vels årsmøte.