Forfatterarkiv: tannlegedahl

Timekjøring

Timekjøring er opphevet for sesongen.

Hvis kjøreforholdene dramatisk endrer seg ber vi dere likevel om å respektere tidene for oppover- og nedoverkjøring, og ikke minst vise hensyn overfor andre bilister og myke trafikanter.

God påske!

Plukk opp!

Det er den siste tiden observert mange tegn på at det er hunder på Ålfjell. Vi ber derfor hundeeierne om å plukke opp etter hundene sine, akkurat slik det blir gjort alle andre steder.

Ny skiløype

Sti- og løypelaget kan meddele at grunneier Wangensten har gitt tillatelse til at vi prøver ut en ny skiløype på hans område. Vi har fått Vasetløypene til å prøve å kjøre den opp, og de foretok den første oppkjøringen denne uken.

Den nye trasèen går fra der skiløypa ender i dag ved vannlagets gamle pumpehus, og ned til sving 10 hvor vi tidligere har arrangert dugnad. Vi vil gjøre noen forbedringer med fjerning av gjenstående vegetasjon lørdag 19. februar.

Vi håper løypa kan være til glede for mange. Vi vil takke alle som har bidratt med dugnadsarbeid og setter stor pris på alle kommende tilbakemeldinger. Det vil være nyttig i vurderingen om denne løypa er noe vi skal jobbe for å opprettholde eller justere. Deler av løypa vil naturligvis kunne bli endret på sikt ved evt. bygging av hytter i området.

Målet til Sti- og løypelaget er å lette tilgangen til skiløypene for flest mulig.

Med ønske om en fin vinterferie for de som har mulighet til det

Roar Fjeld, 91746900, roarwfjeld@gmail.com

Hans Petter Aksnes, 95816247, hans.petter.aksnes@gmail.com

Terje Wolleng, 91621562, te-wo@online.no

Fra Gomobu

Vannprøve

Informasjon fra Vestre Slidre kommune videreformidles hermed:

Ref. melding som gikk ut til vel-medlemmene fredag kveld.

VSK har i ettermiddag fått foreløpig svar på vannprøven som ble tatt i pumpestasjonen i sving 7 i går (mandag 20.12). Det er analyse for E.coli og koliforme bakterier som er ferdig analysert, og resultatet viser ingen spor av disse. Vannet i Ålfjell innenfor trinn 2 er dermed godkjent som drikkevann. Komplett prøveresultat foreligger ikke før på torsdag, men det er svaret på bakterieprøvene som vi har fått i dag som er de viktigste.
 
Håvard Svingen
Avd. leiar VA