Forfatterarkiv: tannlegedahl

Timekjøring

Pga. kjøreforhold er det nå innført timekjøring på Ålfjellvegen.

Regelen er som alltid; vi kjører TIL hytta når langeviseren på klokken går NEDOVER og FRA hytta når langeviseren går OPPOVER.

Kjør pent, overhold timekjøring og fartsgrense, samt ta hensyn til andre trafikanter, gående, skiløpere og akende.

Skiltet på bommen vil bli montert i løpet av helgen.

Timekjøring

Oppdatert informasjon vedrørende grensemerker

Følgende informasjon videreformidles fra Vestre Slidre kommune:

Oppdatert info vedr. grensemerker

Vi er nå ferdige med å sette opp igjen grensemerker til eiendommer med adresse Ålfjellvegen. Noen få grensepunkt som var plassert veldig nær vei eller avkjøring til hytte, er ikke satt ut igjen da disse nå er havnet inne på kjøreareal pga. utviding og eller tilpassing av dette. Her har vi sprayet et merke på grusen, ca. som vedlagt bilde. Andre merker står veldig nær vei som brøytes. Selv om de er merket med trestikk i tillegg, så bør disse også markeres med brøytestikk, for å minimere sjansen for at de blir borte/ødelagt på nytt.

Grensemerker som av ulike grunner blir fjernet etter denne runden, blir kun satt opp igjen mot betaling.

Vennlig hilsen Magne Presthegge, Vestre Slidre kommune

Grensemerker

På vegne av Magne Presthegge, Vestre Slidre kommune formidles følgende:

Hei!

Til info så har vi nå begynt å sette opp igjen grensemerker i Ålfjell. Vi har begynt øverst og jobber oss nedover i feltet. Mye jobb, og ikke sikkert vi blir ferdige før telen/frosten kommer, men det ser vi etter hvert😊 (NB. Vi setter ikke trelekt ved alle merker, kun nær vei/der det skal brøytes)

Vh. Magne Presthegge

Avlyst årsmøte lørdag 12. august 2023

Styret i Ålfjell Vel ble i dag enige om at vi utsetter helgens årsmøte med generalforsamling. Vi gjør dette etter en totalvurdering av de siste dagenes situasjon med mye nedbør og påfølgende flom. 

Styret foreslår å avholde ny generalforsamling lørdag 7. oktober kl. 10.30. Dere får endelig beskjed etter at lokale er booket.

Våre rapporter forteller oss heldigvis at Ålfjellvegen har holdt seg godt, og at den er farbar fra bunn til topp. Veien har nå blitt skrapt og det er blitt lagt på mer grus der dette har vært nødvendig. Styret har i tillegg bestilt utbedring av veien ved 8. sving hvor det har blitt noe skade på den.

Vi beklager den sene avlysning av årsmøtet, men ber om forståelse for valget som er blitt tatt.

PS! For de av dere som er medlem av Vannlaget gjelder det at også Vannlagets årsmøte har blitt avlyst. Nytt møte vil som vanlig bli avholdt i forkant av Ålfjell Vels årsmøte.

Generalforsamling 2023

Tid: Lørdag 12. august 2023 kl. 10:30
Sted: Låvin, Brennabu leirskole, Panoramavegen 1019, 2960 Røn

Dagsorden:
1. Åpning av generalforsamling
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med styreleder
5. Vasetfjellvegen som alternativ adkomstvei
6. Asfaltering av Knippesetvegen
7. Ålfjellvegen
8. Vann og avløp (VA)
9. 400V strømnett
10. Økonomi og likviditet
11. Godkjenning av årsberetning 2022/2023
12. Gjennomgang og godkjenning av resultatregnskap for 2022/2023
13. Forslag til vedtektsendring
14. Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2023/2024
15. Valg
16. Tid og sted for neste generalforsamling
17. Eventuelt