Forsikring ved naturskade

Et velmedlem har tipset oss om følgende:

«Vindfelte trær på eiendom inntil 5 dekar er omfattet av hytteforsikringen ved naturskade. Stormen 19. november er definert som en naturskade. Dog med en egenandel på kr. 8.000,-. Har man mange trær som har gått med kan det være verdt å benytte forsikringen.»

Takk for tipset!