Ålfjellvegen – redusert fremkomlighet

Pga. gravearbeid i forbindelse med VA-utbyggingen er Ålfjellvegen nå stengt ved 2. sving. Omkjøringsvei er via Vasetfjellvegen som tar av til høyre fra Knippesetvegen der det i sin tid ble anlagt rundkjøring. Vasetfjellvegen kobler seg på Ålfjellvegen ved 9. sving.

Inntil videre er timekjøringen derfor opphevet. Vi henstiller våre medlemmer om å kjøre forsiktig og vise hensyn både på vei oppover og på vei nedover. Besøkende og håndverkere må informeres av de som har slike avtaler.

Når kjøreforholdene endres vil pålegg om timekjøring endres, så følg med på informasjon fra vellet gjennom e-poster, hjemmeside og Facebook-side.