Grensemerker

På vegne av Magne Presthegge, Vestre Slidre kommune formidles følgende:

Hei!

Til info så har vi nå begynt å sette opp igjen grensemerker i Ålfjell. Vi har begynt øverst og jobber oss nedover i feltet. Mye jobb, og ikke sikkert vi blir ferdige før telen/frosten kommer, men det ser vi etter hvert😊 (NB. Vi setter ikke trelekt ved alle merker, kun nær vei/der det skal brøytes)

Vh. Magne Presthegge