Forsikring ved naturskade

Et velmedlem har tipset oss om følgende:

«Vindfelte trær på eiendom inntil 5 dekar er omfattet av hytteforsikringen ved naturskade. Stormen 19. november er definert som en naturskade. Dog med en egenandel på kr. 8.000,-. Har man mange trær som har gått med kan det være verdt å benytte forsikringen.»

Takk for tipset!

Ansvar for vindfelte trær

Etter stormen for et par uker siden har styret fått spørsmål fra festere om grunneiers ansvar for vindfelte trær.

Vi videreformidlet spørsmålet til Norges Hytteforbund og fikk et svar som vi har tolket på denne måten; 

  • Grunneier har IKKE ansvar for vindfelte trær
  • Eventuelle skader på hytter osv. skal dekkes av festers forsikring
  • Vindfelte trær som sto på hyttetunet (her regnet som de nærmeste 500 kvm) kan fester fritt gjøre hva vedkommende vil med
  • Det kan ikk kreves at grunneier selv fjerner vindfelte trær, men det kan være greit å spørre om grunneier ønsker trevirket dersom fester tar ansvar og fjerner trærne

Styret har også spurt grunneier ved Are Berg om deres ansvar for både stående og vindfelte trær, men ennå ikke fått tilbakemelding.

Det kan være ulik ordlyd i festekontraktene deres, så dere har alle et ansvar for å lese og følge den!

Ytterligere spørsmål må stilles personer med juridisk kompetanse.

Tidspunkt for VA

Vi har i dag via flere kanaler fått bekreftet at Vestre Slidre kommune er i rute når det gjelder VA-utbyggingen! Målet er at anlegget er i drift første halvdel av uke 50, dvs. uken som begynner med mandag 13. desember.

(Ja, vi vet at utbyggingen er kraftig forsinket, men utsagnet over om at de er i rute er basert på Vestre Slidre kommunes hittil siste tidsplan for ferdigstillelse av VA-anlegget)

Timekjøring

Pga. kjøreforhold er det nå innført timekjøring på Ålfjellvegen. For de som eventuelt benytter seg av Vasetfjellvegen gjelder timekjøringen fra der vi forlater Vasetfjellvegen og begynner på tilførselsveien som ender i 9. sving på Ålfjellvegen. Skiltet på bommen vil bli montert i løpet av helgen.

Regelen er som alltid; vi kjører TIL hytta når langeviseren på klokken går NEDOVER og FRA hytta når langeviseren går OPPOVER.

Kjør pent, overhold timekjøring og fartsgrense, samt ta hensyn til andre trafikanter og gående!

Timekjøring

Tid for VA

Magne Presthegge i Vestre Slidre kommune har informert oss om at de regner med at Bergheim Maskin vil bli ferdig, inklusive graving/fylling, i løpet av neste uke. Deretter skal representanter fra leverandør av høydebasseng/trykkpumper koble til og sette anlegget i drift osv. Presthegge regner med at dette tar en uke, men det kan fort gå noen dager fra Bergheim er ferdig til leverandørene er på plass. Det beste vi kan håpe på er at anlegget er i drift ca. 15. november. (Mer realistisk er innen 1. desember!)

Inntil 400V strømforsyning er ført til høydebassenget på toppen har Vestre Slidre kommune basert seg på å bruke mobile enheter for strømforsyning. Dette har vært plan A fra dag én. På et tidspunkt så det ut som om Valdres Energi ville få på plass kabel i tide, men slik ble det ikke.