Punktering på Ålfjellvegen – resultat av spørreundersøkelse

Med 53 innkomne svar betyr det en oppslutning på ca. 50 %.

Resultatet viser at det er 3 stykker som har punktert to ganger og 3 stykker som har punktert en gang . 47 stykker har heldigvis ikke punktert!