Adkomst via Vasetfjellvegen

I forbindelse med graving og leting etter brudd/lekkasje på vannforsyningen er nedre del av Ålfjellvegen nå veldig oppkjørt. Dvs. i dårlig stand. Vi anbefaler derfor at dere benytter dere av Vasetfjellvegen som adkomstvei. 

Som vanlig gjelder timekjøringen fra der man tar av fra Vasetfjellvegen og kjører inn på tilførselsveien som leder til 9. sving i Ålfjellvegen. Vi kjører TIL hytta når langeviseren går NEDOVER og FRA hytta når langeviseren går OPPOVER. 

Vi har bestilt strøing av Snortheimsmoen, men vi oppfordrer dere som alltid til å kjøre etter forholdene!

VA – informasjon fra Vestre Slidre kommune

Tekniske anlegg (pumpestasjoner, høgdebasseng) er nå testa, og ser ut til å fungere som dei skal. Før kommunen (v/ drift vatn og avløp) kan gi klarsignal til at vatnet blir brukt til drikkevatn, så må vi ha analysert minimum 1 vannprøve fra nettet etter at anlegget er desinfisert (med klor) og etterspylt med reint vatn. ValdresLab, som vanligvis står for analysering av prøver, er stengt resten av året. Det betyr at vi må til Gjøvik for å få utført slik analyse i dagene før jul. Det blir tatt vannprøve fra nettet på mandag morgen, som blir transportert til laboratoriet på Gjøvik. Svar på denne prøva får vi ikkje før på tirsdag. Nettet vil stå med trykk og tilkobling kan skje fra og med lørdag utpå dagen, MEN vatn som eventuelt skal brukes til drikke eller matlaging, må kokes, inntil kommunen har godkjent prøveresultat. Når hytte er tilkobla, så anbefaler vi at blir tappa ut ei god mengde vatn (kald side på kran), før varmtvannsbereder blir fylt opp, og at det evt. blir tappa vatn til  bruk. Dette primært for å fjerne klorrester som kan stå i privat ledning. Avløpet kan kobles til og bli tatt i bruk uten forbehold.

Håvard Svingen

Avd. leiar VA

Forsikring ved naturskade

Et velmedlem har tipset oss om følgende:

«Vindfelte trær på eiendom inntil 5 dekar er omfattet av hytteforsikringen ved naturskade. Stormen 19. november er definert som en naturskade. Dog med en egenandel på kr. 8.000,-. Har man mange trær som har gått med kan det være verdt å benytte forsikringen.»

Takk for tipset!

Ansvar for vindfelte trær

Etter stormen for et par uker siden har styret fått spørsmål fra festere om grunneiers ansvar for vindfelte trær.

Vi videreformidlet spørsmålet til Norges Hytteforbund og fikk et svar som vi har tolket på denne måten; 

  • Grunneier har IKKE ansvar for vindfelte trær
  • Eventuelle skader på hytter osv. skal dekkes av festers forsikring
  • Vindfelte trær som sto på hyttetunet (her regnet som de nærmeste 500 kvm) kan fester fritt gjøre hva vedkommende vil med
  • Det kan ikk kreves at grunneier selv fjerner vindfelte trær, men det kan være greit å spørre om grunneier ønsker trevirket dersom fester tar ansvar og fjerner trærne

Styret har også spurt grunneier ved Are Berg om deres ansvar for både stående og vindfelte trær, men ennå ikke fått tilbakemelding.

Det kan være ulik ordlyd i festekontraktene deres, så dere har alle et ansvar for å lese og følge den!

Ytterligere spørsmål må stilles personer med juridisk kompetanse.

Tidspunkt for VA

Vi har i dag via flere kanaler fått bekreftet at Vestre Slidre kommune er i rute når det gjelder VA-utbyggingen! Målet er at anlegget er i drift første halvdel av uke 50, dvs. uken som begynner med mandag 13. desember.

(Ja, vi vet at utbyggingen er kraftig forsinket, men utsagnet over om at de er i rute er basert på Vestre Slidre kommunes hittil siste tidsplan for ferdigstillelse av VA-anlegget)