Mye snø på hyttetaket?

Sønnen til Snortheimsmoen påtar seg å måke hyttetaket ditt. Kontakt Snortheimsmoen på 91792750 for å gjøre en avtale. Det finnes sikkert flere i Vaset-området som utfører denne tjenesten, så dette er bare et forslag.

Timekjøring

Pga. kjøreforhold er det nå innført timekjøring på Ålfjellvegen.

Regelen er som alltid; vi kjører TIL hytta når langeviseren på klokken går NEDOVER og FRA hytta når langeviseren går OPPOVER.

Kjør pent, overhold timekjøring og fartsgrense, samt ta hensyn til andre trafikanter, gående, skigående og akende

Timekjøring

Timekjøring

Timekjøring er opphevet for sesongen.

Hvis kjøreforholdene dramatisk endrer seg ber vi dere likevel om å respektere tidene for oppover- og nedoverkjøring, og ikke minst vise hensyn overfor andre bilister og myke trafikanter.

God påske!

Plukk opp!

Det er den siste tiden observert mange tegn på at det er hunder på Ålfjell. Vi ber derfor hundeeierne om å plukke opp etter hundene sine, akkurat slik det blir gjort alle andre steder.