Informasjon fra Vestre Slidre Hytteforening

På vegne av Vestre Slidre Hytteforening formidles følgende:

Ålfjell Vel er via Vestre Slidre Hytteforening med i Valdres Hytteforum. Valdres Hytteforum er representert i styret i Visit Valdres AS.

Denne undersøkelsen inngår i jobben Visit Valdres gjør med remerking av Valdres som bærekraftig reisemål. Valdres Hytteforum har også nytte av resultatene fra denne undersøkelsen. Valdres Hytteforum har også egne spørsmål i undersøkelsen.

Bruk denne linken:

https://response.questback.com/mimiras/fritidsboligvaldres

Angående pågående utbygging av fiber på Vaset og i vårt hyttefelt

Eidsiva Bredbånd har sammen med Valdres Energi Entreprenør AS prosjektert utbygging av bredbånd via fiber i flere hytteområder på Vaset, og har allerede startet utbyggingen der de har oppnådd tilstrekkelig oppslutning. I denne forbindelsen har Eidsiva Bredbånd hatt utfordringer med å kontakte alle hytteeierne i Ålfjell Vel på grunn av manglende kontaktinformasjon. (Ålfjell Vel har ikke anledning til å videreformidle medlemmenes kontaktinformasjon.)

For å forsvare utbyggingskostnadene i prosjektet er det satt en oppslutningsprosent på 50 %. Per 1. januar 2024 har 21 hytteeiere i Ålfjell Vel bestilt bredbånd via fiber hos Eidsiva Bredbånd. Utbygger mangler derfor ytterligere 33 bestillinger for å oppnå 50 %.

Status for Vaset-området er som følger:

  • Høyset Panorama: Besluttet utbygging
  • Vasetfjellvegen: Besluttet utbygging
  • Grindbutunet: Besluttet utbygging
  • Brakastøllie: Besluttet utbygging
  • Ålfjellvegen: 21 bestillinger. Mangler 33 bestillinger
  • Pålset: 8 bestillinger. Mangler 17 bestillinger
  • Brakastølen: 9 bestillinger. Mangler 2 bestillinger
  • Sandhaugvegen: 4 bestillinger. Mangler 3 bestillinger
  • Vasetgrenda: 4 bestillinger. Mangler 10 bestillinger

Fremføring av fiber inkludert hjemmesentral med trådløs ruter har engangskostnad på kr. 4990.-.

En fordel med bredbånd via fiber er at man alltid får den hastigheten som er bestilt. Ved 4G/5G (trådløst bredbånd) kan hastigheten endres, og den kan være ustabil i tider med stor belastning. Dette kan typisk skje i høytider.

Om dere i dag har bindingstid på f.eks. 4/5G bredbånd vil Eidsiva Bredbånd utsette oppstart slik at dere ikke blir dobbelfakturert. (Dette avtales individuelt.)

Bindingstiden er 12 måneder, og man kan deretter fritt si opp avtalen om man ikke er fornøyd og bytte til noe annet. Ved en senere anledning kan man selvfølgelig koble seg på fiberen igjen.

Dersom dere ønsker å bestille tar dere direkte kontakt med Eidsiva på telefon 612 00 612, eller sender dem en e-post på privat@eidsiva.net.

Ser HER for mer informasjon.

Prisene er listet opp på deres hjemmeside www.eidsiva.net/fritid.

Timekjøring

Pga. kjøreforhold er det nå innført timekjøring på Ålfjellvegen.

Regelen er som alltid; vi kjører TIL hytta når langeviseren på klokken går NEDOVER og FRA hytta når langeviseren går OPPOVER.

Kjør pent, overhold timekjøring og fartsgrense, samt ta hensyn til andre trafikanter, gående, skiløpere og akende.

Skiltet på bommen vil bli montert i løpet av helgen.

Timekjøring

Oppdatert informasjon vedrørende grensemerker

Følgende informasjon videreformidles fra Vestre Slidre kommune:

Oppdatert info vedr. grensemerker

Vi er nå ferdige med å sette opp igjen grensemerker til eiendommer med adresse Ålfjellvegen. Noen få grensepunkt som var plassert veldig nær vei eller avkjøring til hytte, er ikke satt ut igjen da disse nå er havnet inne på kjøreareal pga. utviding og eller tilpassing av dette. Her har vi sprayet et merke på grusen, ca. som vedlagt bilde. Andre merker står veldig nær vei som brøytes. Selv om de er merket med trestikk i tillegg, så bør disse også markeres med brøytestikk, for å minimere sjansen for at de blir borte/ødelagt på nytt.

Grensemerker som av ulike grunner blir fjernet etter denne runden, blir kun satt opp igjen mot betaling.

Vennlig hilsen Magne Presthegge, Vestre Slidre kommune

Grensemerker

På vegne av Magne Presthegge, Vestre Slidre kommune formidles følgende:

Hei!

Til info så har vi nå begynt å sette opp igjen grensemerker i Ålfjell. Vi har begynt øverst og jobber oss nedover i feltet. Mye jobb, og ikke sikkert vi blir ferdige før telen/frosten kommer, men det ser vi etter hvert😊 (NB. Vi setter ikke trelekt ved alle merker, kun nær vei/der det skal brøytes)

Vh. Magne Presthegge