Informasjon

Timekjøring er nå opphevet for denne sesongen! Vi oppfordrer derfor trafikantene til å være enda mer påpasselige slik at det ikke skjer ulykker i forbindelse med kjøring til og fra hyttene. Det er helt sikkert steder veien er løs og ikke tåler like mye som den vil gjøre om noen uker når bakken har tørket mer opp.

Ålfjellvegen er åpen, men i dårlig forfatning. De som har hytte ovenfor 7. sving/Digres jagt pavillon oppfordres til å bruke Vasetfjellvegen.

Informasjon

Det har dukket opp spørsmål angående bl.a. brøyting av vei og måking av tak

 • Rognås brøyter Ålfjellvegen i henhold til avtale, og alle hytter skal være tilgjengelige
 • Bergheim brøyter Vasetfjellvegen som avtalt, også i påsken
 • Bergheim har gitt beskjed om at de regner med å bli ferdig til sving nr. 7/Ålfjellvegen 130/toppen av «Langbakken» i løpet av neste uke
 • Det er ingen oppdatering på hverken Bergheim Maskin eller Vestre Slidre kommunes hjemmesider
 • Hvis det er noen som trenger å få måkt taket sitt kan følgende kontaktes
  • Rognås på telefon 916 55 855
  • Snortheimsmoen på telefon 917 92 750
  • Knut Magnus Hippe på telefon 907 63 543
 • Styret har ingen oversikt over hvor mye snø det er på taket til de enkelte medlemmene. Gamle-ordfører Eivind Brenna postet et innlegg på Facebook den 25. mars der han skrev at det pga. tidligere vind og nå fønvind fra vest var tilnærmet bart på et hyttetak på Krististølen. Skjermbilde ligger vises under
 • Vedlegger også dagens bilde fra webkamera hos oss i 9. sving.
 • Hvis det er noen som tar seg en dagstur på hytta for å sjekke forholdene, oppfordrer vi vedkommende til å sjekke så mange hytter han/hun har mulighet til. Gi tilbakemelding til undertegnede, så kan informasjon videreformidles. Enten generelt til alle eller spesielt til den det måtte angå

Presisering av timekjøring Ålfjellvegen

Da vi i begynnelsen av året bestemte oss for å gjeninnføre timekjøring for Ålfjellvegen, skrev jeg at timekjøringen skulle gjelde fra begynnelsen av Vasetfjellvegen. Ved senere påminnelse om timekjøring skrev jeg at timekjøringen skulle gjelde fra der tilførselsveien mellom Vasetfjellvegen og Ålfjellvegen begynner.

Dessverre ble ikke endring av gjeldende strekning for timekjøring ettertrykkelig understreket den gangen, men det gjøres hermed:

Timekjøringen gjelder fra og med tilførselsveien og hele Ålfjellvegen.

Timekjøringen gjelder selvfølgelig også for de som benytter benytter nederste del av Ålfjellvegen gjennom å passere bommen.

Årsaken til endring er at Bergheim Maskin ikke kan eller skal pålegges å følge timekjøringen, og fordi Vasetfjellvegen nå skal holde så god standard med hensyn til bredde og nødvendig strøing at det ikke skal by på for store utfordringer med å passere hverandre så lenge møtende biler utviser nødvendig hensyn.