Ny skiløype

Sti- og løypelaget kan meddele at grunneier Wangensten har gitt tillatelse til at vi prøver ut en ny skiløype på hans område. Vi har fått Vasetløypene til å prøve å kjøre den opp, og de foretok den første oppkjøringen denne uken.

Den nye trasèen går fra der skiløypa ender i dag ved vannlagets gamle pumpehus, og ned til sving 10 hvor vi tidligere har arrangert dugnad. Vi vil gjøre noen forbedringer med fjerning av gjenstående vegetasjon lørdag 19. februar.

Vi håper løypa kan være til glede for mange. Vi vil takke alle som har bidratt med dugnadsarbeid og setter stor pris på alle kommende tilbakemeldinger. Det vil være nyttig i vurderingen om denne løypa er noe vi skal jobbe for å opprettholde eller justere. Deler av løypa vil naturligvis kunne bli endret på sikt ved evt. bygging av hytter i området.

Målet til Sti- og løypelaget er å lette tilgangen til skiløypene for flest mulig.

Med ønske om en fin vinterferie for de som har mulighet til det

Roar Fjeld, 91746900, roarwfjeld@gmail.com

Hans Petter Aksnes, 95816247, hans.petter.aksnes@gmail.com

Terje Wolleng, 91621562, te-wo@online.no

Fra Gomobu

Vannprøve

Informasjon fra Vestre Slidre kommune videreformidles hermed:

Ref. melding som gikk ut til vel-medlemmene fredag kveld.

VSK har i ettermiddag fått foreløpig svar på vannprøven som ble tatt i pumpestasjonen i sving 7 i går (mandag 20.12). Det er analyse for E.coli og koliforme bakterier som er ferdig analysert, og resultatet viser ingen spor av disse. Vannet i Ålfjell innenfor trinn 2 er dermed godkjent som drikkevann. Komplett prøveresultat foreligger ikke før på torsdag, men det er svaret på bakterieprøvene som vi har fått i dag som er de viktigste.
 
Håvard Svingen
Avd. leiar VA

Adkomst via Vasetfjellvegen

I forbindelse med graving og leting etter brudd/lekkasje på vannforsyningen er nedre del av Ålfjellvegen nå veldig oppkjørt. Dvs. i dårlig stand. Vi anbefaler derfor at dere benytter dere av Vasetfjellvegen som adkomstvei. 

Som vanlig gjelder timekjøringen fra der man tar av fra Vasetfjellvegen og kjører inn på tilførselsveien som leder til 9. sving i Ålfjellvegen. Vi kjører TIL hytta når langeviseren går NEDOVER og FRA hytta når langeviseren går OPPOVER. 

Vi har bestilt strøing av Snortheimsmoen, men vi oppfordrer dere som alltid til å kjøre etter forholdene!

VA – informasjon fra Vestre Slidre kommune

Tekniske anlegg (pumpestasjoner, høgdebasseng) er nå testa, og ser ut til å fungere som dei skal. Før kommunen (v/ drift vatn og avløp) kan gi klarsignal til at vatnet blir brukt til drikkevatn, så må vi ha analysert minimum 1 vannprøve fra nettet etter at anlegget er desinfisert (med klor) og etterspylt med reint vatn. ValdresLab, som vanligvis står for analysering av prøver, er stengt resten av året. Det betyr at vi må til Gjøvik for å få utført slik analyse i dagene før jul. Det blir tatt vannprøve fra nettet på mandag morgen, som blir transportert til laboratoriet på Gjøvik. Svar på denne prøva får vi ikkje før på tirsdag. Nettet vil stå med trykk og tilkobling kan skje fra og med lørdag utpå dagen, MEN vatn som eventuelt skal brukes til drikke eller matlaging, må kokes, inntil kommunen har godkjent prøveresultat. Når hytte er tilkobla, så anbefaler vi at blir tappa ut ei god mengde vatn (kald side på kran), før varmtvannsbereder blir fylt opp, og at det evt. blir tappa vatn til  bruk. Dette primært for å fjerne klorrester som kan stå i privat ledning. Avløpet kan kobles til og bli tatt i bruk uten forbehold.

Håvard Svingen

Avd. leiar VA

Forsikring ved naturskade

Et velmedlem har tipset oss om følgende:

«Vindfelte trær på eiendom inntil 5 dekar er omfattet av hytteforsikringen ved naturskade. Stormen 19. november er definert som en naturskade. Dog med en egenandel på kr. 8.000,-. Har man mange trær som har gått med kan det være verdt å benytte forsikringen.»

Takk for tipset!