Strandryddeuka

På oppfordring informeres det om følgende:

Strandryddeuka i Valdres foregår i tidsrommet 14. – 20. september med selve høydepunktet Strandryddedagen lørdag 19. september. På grunn av Covid-19 har Strandryddeuka, som normalt går i mai, blitt utsatt til i september. Tidligere år har vårt fokus i mai vært i lavlandet i Valdres grunnet fremdeles mye snø i fjellet. I år blir det som nevnt i september slik at snøen ikke lenger er et hinder for også å rydde herreløst søppel i fjellet. I Valdres ligger jo mange hytteområder relativt høyt til fjells. Vi vil derfor oppfordre hytteeier og hytteforeninger/vel i Valdres til også å være med på den store dugnaden under Strandryddeuka. Forut for Strandryddeuka vil det bli plassert ut ryddepakker på servicetorget i alle Valdres-kommunene slik at det er mulig å hente ut søppelposer, hansker og vester for dem som ønsker å være med på ryddedugnaden. Under selve Strandryddeuka blir det plassert ut ekstra containere på følgende steder i Valdres som er merket med vår logo Aksjon AQUA – reine vatn i Valdres:

Vang, p-plass Coop Fjellvang
Vestre Slidre, p-plass vest av kommunehuset
Øystre Slidre, ved kommunehuset
Nord-Aurdal, p-plass vest av Shell på Fagernes og bak Amfi Valdres på Leira
Etnedal, p-plass ved YX Bruflat
Sør-Aurdal, p-plass/ bussholdeplass ved ungdomsskolen

Litt om bakgrunnen for prosjektet:

Aksjon Aqua – Reine Vatn i Valdres er et samarbeid mellom Valdres friluftsråd, Naturvernforbundet i Valdres, Valdres Kommunale Renovasjon og Valdres Natur- og Kulturpark.
Vårt fokus er holdningsendring og handling. Vi tilrettelegger og motiverer for frivillig innsats under Strandryddeuka, samt setter inn egnet personell og utstyr for mer krevende ryddeaksjoner. I 2019 ryddet vi, sammen med frivillige, lag og foreninger, over 12 tonn søppel fra vassdraga i Valdres. I 2020 er vi nå i gang, etter en vår med korona-restriksjoner og setter fokus på Strandryddeuka 14.-20. september, samt etterspør tips fra publikum om ekstra forsøplede områder vi kan rydde opp i. Ta kontakt med friluftsradet@valdres.no om du vet om herreløst avfall som bør ryddes opp i. Aksjon Aqua – Reine Vatn i Valdres har mottatt midler fra Miljødirektoratets “Tilskudd til tiltak mot maritim forsøpling” og samarbeider tett med Hold Norge Rent.
Forsøplet område kan også legges inn i ryddeportalen på https://ryddenorge.no/Med vennlig hilsen

Torkjell Haugen
Prosjektkoordinator
Valdres friluftsråd
Tlf: 481 39 722
————————————–
Valdres Natur- og Kulturpark
Skrautvålsvegen 77
2900 Fagernes

Informasjon

Timekjøring er nå opphevet for denne sesongen! Vi oppfordrer derfor trafikantene til å være enda mer påpasselige slik at det ikke skjer ulykker i forbindelse med kjøring til og fra hyttene. Det er helt sikkert steder veien er løs og ikke tåler like mye som den vil gjøre om noen uker når bakken har tørket mer opp.

Ålfjellvegen er åpen, men i dårlig forfatning. De som har hytte ovenfor 7. sving/Digres jagt pavillon oppfordres til å bruke Vasetfjellvegen.