Vasetsenterets åpningstider påsken 2015

Joker helt i nærheten

Åpningstider påsken 2015:

Palmelørdag: 9 – 18
Palmesøndag: 10 – 18
Mandag – onsdag: 9 – 20
Skjærtorsdag: 10 – 18
Langfredag: 10 – 18
Påskeaften: 9 – 16
1. påskedag: 11 – 17
2. påskedag: 11 – 17

Velkommen til en hyggelig handel !

www.vasetsenteret.no