Trafikk på veien

30 km t

Til Ålfjell Vels medlemmer

Styremedlemmer i Vellet har fått flere tilbakemeldinger fra hytteeiere, og har også selv registrert, at det er uvettig kjøring på veien vår. Det gjelder særlig høy fart og at timekjøringen ikke overholdes. Nå som det er påske vil det antakelig være mange barn på Ålfjell. Det er foreldre som er bekymret for å ha barna sine i nærheten av veien. Styret vil be medlemmer av Vellet om å overholde timekjøringen og fartsgrense på 30 km/t, samt at besøkende også informeres om dette. Vi ber innstendig om at dette overholdes. Det gjør det tryggere og sikrere for oss alle!

Med ønske om en god og skadefri påske!

Vennlig hilsen
Styret i Ålfjell Vel