Oppdatering VA-saken

I forbindelse med fremføring av vann og avløp (VA) vil entreprenør Kroon Maskin måtte holde Ålfjellvegen stengt i tidsrommet

onsdag 24. april klokken 07.00
til fredag 10. mai klokken 14.00.

Det skal dog være mulig å benytte veien fra fredag ettermiddag til søndag kveld i de to berørte helgene.

Ny kode for bommen på Ålfjellvegen

Etter en lengre periode med den samme koden ved manuell inntasting for åpning av bommen på Ålfjellvegen, har vi i dag fått ny kode.
Åpning av bommen ved hjelp av å ringe fra mobiltelefon fungerer som tidligere.
Styret forventer at medlemmene i størst mulig grad holder koden «hemmelig». Å måtte ha et hyppig kodebytte betyr økte kostnader (vi kan p.t. ikke selv utføre kodebytte) og økt irritasjon for de som ikke har fått med seg at koden er byttet.

 

Brøytestikke

Nå er det på tide å markere hvor dere vil ha det brøytet. Som et miljøvennlig alternativ til fjorårets forslag, oppfordrer vi dere i år til å bruke disse brøytestikkene fra Felleskjøpet:

Årsmøte Vestre Slidre Hytteforening

Hei!
Lørdag 6. oktober kl. 10.00-12.00 avholder Vestre Slidre Hytteforening årsmøte på Sekskanten på Vaset.
Link til arrangementet på Facebook finner dere HER.
Kan noen av våre medlemmer stille som kandidat til verv i valgkomiteen? Siden vi er det tredje største vellet, ville det vært fint om vi hadde  vært representert.
 
Gi beskjed til styreleder Anita Jansen innen 3. oktober!

 

Oppdatering adgangskontroll

I forbindelse med oppdatering av listen for adgangskontroll
(bommen) til Ålfjellvegen er det sendt ut en e-post til alle vel-
medlemmene. Sekretæren håper at alle raskest mulig tar seg tid til å fylle ut informasjonen vi ønsker å innhente slik at vi slipper å purre!

Automatbommen ved strømbrudd

I forbindelse med et strømbrudd i Vasetområdet for noen uker siden, var det flere av våre medlemmer som ikke kom seg helt frem til
hyttene sine pga. stengt bom. Etter langvarig kommunikasjon med Valdres Installasjon har vi nå fått beskjed direkte fra leverandøren om hva vi skal gjøre med bommen ved et eventuelt senere
strømbrudd: Ved strømbrudd skal bommen automatisk bli frikoblet og bomarmen skal da kunne løftes opp manuelt. Så enkelt!

Timekjøring

Timekjøring har nå blitt innført pga. utfordrende kjøreforhold med blanding av stort snøfall og isete veier. Vi kjører som vanlig opp når storeviseren går ned, og ned når storeviseren går opp.
Vennligst respekter dette!